Vaikų matinimas darželyje

babycenter darzelio maistas

Vaikų matinimas darželyje

Mokesčiai už vaiko maitinimą tėvų (globėjų) prašymu privačiame darželyje Vilniuje sumažinami 50 procentų, jei:

Vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (globėjų):

  • Šeima augina tris ar daugiau mažų vaikų ir (arba) vaikų, besimokančių bendrojo lavinimo mokykloje kasdieninio mokymosi būdu, nuolatinių profesinės ar aukštosios mokyklos studijų forma (iki 24 metų), pateikus šeimos sudėtį arba vaiko gimimo liudijimo kopiją ir mokymąsi patvirtinančius dokumentus;
  • Vienas iš tėvų atlieka nuolatinę privalomą pradinę karo tarnybą, pateikęs tai patvirtinantį pažymėjimą;
  • Vaikas (vaikai) auga studentų ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi švietimo įstaigoje nuolatinių studijų forma, vasario ir rugsėjo mėn.;
  • Vaikas turi onkologinę ligą, diabetą, epilepsiją nekompensuojamuose priepuoliuose, tinkamą gydymą ir vidutinės bei sunkios formos astmą su pažymėjimu, patvirtinančiu tai; paskirti 0-40%

Darbingumas patvirtinus tinkamumą ir pateikus dokumentus, patvirtinančius šią informaciją.

Vaiko maitinimas yra nemokamas, jei:

  • Šeima gauna socialines išmokas;
  • Vaikas turi negalią ar aukštus ar labai aukštus specialiuosius ugdymosi poreikius ir lanko ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupę, pateikęs tai patvirtinančius dokumentus;
  • Vaikas nelanko darželio dėl ligos, tėvams pateikus raštišką pranešimą;
  • Vaikas nelanko darželio dėl kasmetinių, nemokamų tėvų (globėjų), motinos atostogų nėštumo ir gimdymo metu, pateikus patvirtinamuosius dokumentus;
  • Vaiko maitinimas yra nemokamas, jei:

Vaikas nelanko darželio dėl papildomų poilsio dienų, numatytų 138 straipsnyje (3. Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka per mėnesį tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų arba auginantiems tris ar daugiau vaikų iki dvylikos metų dėl dviejų papildomų dienų suteikimo;
vaikas lanko darželį, tačiau mokyklos atostogos vasarą, atsižvelgiant į vaiko sveikatos būklę, jo sveikatos sutrikimai gali pablogėti ir mokyklos atostogos, dėl to laikotarpiu nuo birželio iki rugpjūčio sveikatos sutrikimai gali pablogėti.

babycenter darzelio maistas

Yra išmoka, kuri taikoma, jei pirmą kartą kreipiatės dėl išmokų per tris mėnesius nuo darbo pradžios arba pirmojo kvalifikacinio laikotarpio dienos. Jūs galite atskaityti mokestį, kurį mokate per paskutinį laikotarpį, išskyrus nepalankioje padėtyje esančias šeimas. Darželyje yra du tvarkos lygiai: darželio direktoriaus ir mokytojo. Tėvai yra atsakingi už pateiktų dokumentų ir informacijos teisingumą. Po to, kai asmuo gauna išmoką, jei nustatoma, kad tai yra neteisėtas naudojimas, mokesčiai perskaičiuojami ir sumokami per vieną mėnesį. Į darželį įstojusių mokinių tėvai turėtų pranešti mokyklos direktoriui apie teisės į pagalbą praradimą.

  • Globėjas gali gauti tik vieną išmoką; tėvai negali gauti daugiau nei vienos išmokos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *